news núm. 56

NOVEMBRE 2015

ACTUALITAT

Se li retira la pensió d'aliments a una "nini" major d'edat


Noema Colomer Subirà
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró nº 1578.

ADVISORIA ha aconseguit que l’Audiència Provincial de Barcelona hagi declarat extingida la pensió d’aliments que un pare venia obligat a abonar mensualment a favor de la seva filla major d’edat perquè aquesta, tot i no tenir ingressos propis, tal i com estableix la normativa aplicable, ni treballava ni estudiava, el que popularment es coneix com a un/a “nini”.

// Llegir més //

¿Cómo pueden las empresas recuperar el IVA de los impagados?

Ivo Florenza Ferrer
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.
Col·legiat nº 8991 del Col·legi d’Economistes de Barcelona.
Màster en Tributació i assessorament fiscal pel CEF.

El segundo supuesto de modificación voluntaria de la base imponible se refiere al caso en que las operaciones sujetas resulten total o parcialmente incobrables y, consecuentemente, las cuotas repercutidas derivadas de las mismas, sin que necesariamente el deudor esté incurso en un procedimiento concursal.

// Llegir més //

La polémica lista de morosos de la Agencia Tributaria


Isabel M Martín Santolaria
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
Il·lustre Col·legi Advocats de Barcelona nº 25095.
Il·lustre Col·legi Advocats de Granollers nº 1529.

Con la aprobación de la Ley 34/2015 de reforma de la Ley General Tributaria, el Ministerio de Hacienda publicará la primera lista de deudores que no hayan abonado sus deudas tributarias transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, si superan un millón de euros.

// Llegir més //

L'ESPAI DEL CLIENT

Talentier, intermediaris de talent

L’empresa Talentier (www.talentier.com) és el primer projecte de la factory The Venture Gang i es va constituir al juliol del 2015. El seu objecte de treball és oferir a les empreses una forma eficaç de trobar la persona adient pels llocs de treball que necessiten cobrir.

Per aconseguir-ho posen en contacte a aquestes empreses que necessiten contractar amb els millors lean recruiters que busquen i fan la tria entre els candidats.

Un mercat, el de la selecció de personal, que segons els responsables de Talentier -Leo Ruffini, Maarten Steurs i Alex Depreux- té molt de camí per millorar amb la incorporació de les noves tecnologies.

// Llegir més //
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
  Assessorament legal a empreses i particulars.
Gestió finacera.
Contractes i estructura salarial.
  Nòmines, convenis i acords.
Dret bancari.
Dret administratiu.
Dret de l'esport.
  Dret hipotecari.
Dret de família.
Inspeccions fiscals davant l'Administració Tributària.
 
Els professionals d'ADVISORIA estem a la disposició de tots vosaltres per a consultar i solventar 
les qüestions d'àmbit jurídic i fiscal. Podeu trucar i demanar dia i hora amb el professional encarregat de cada àrea.

www.advisoria.cat