D'interès

FEBRER 2016

Els clients de Bankia que van comprar accions tenen fins al mes de maig per reclamar

El mes de maig de 2012 es va fer pública la situació econòmica real i patrimonial de Bankia, que va aflorar per raó de la reformulació dels comptes de l’entitat. Per tant, el mes de maig d’enguany es compleix el termini de quatre anys legalment previst per instar reclamacions judicials per a la recuperació de les quantitats invertides en accions.

Fins avui, el percentatge de sentències favorables als clients d’ADVISORIA recaigudes en procediments judicials instats contra Bankia és del 100%, de forma que els nostres clients recuperaran les quantitats invertides en el seu dia.
 

El termini per reclamar judicialment la devolució de la quantitat invertida en la compra d’accions de Bankia finalitza el 25 de maig


Tot i aquesta tendència dels Jutjats favorable als interessos dels inversors, el cert és que Bankia, sistemàticament, no només oposa els seus arguments contra les reclamacions sinó que, a més, interposa recursos contra les sentències.

Com a arguments d’oposició i apel·lació, l’entitat argumenta que la informació sobre la seva solvència que va fer pública abans de la sortida a Borsa era real i veraç i, d’altra banda, que la tramitació de les diligències penals que es segueixen davant l’Audiència Nacional contra la cúpula directiva, ha de determinar la suspensió de tots els procediments judicials de reclamació instats pels inversors, fins que hi hagi un pronunciament en aquestes actuacions penals.

Aquests dos arguments han estat radicalment desestimats mitjançant dues Sentències dictades pel Tribunal Suprem. El contingut d’aquestes van ser comunicades en nota de premsa pel Consejo General del Poder Judicial el passat 27 de gener. Els efectes d’aquestes sentències seran molt positius per totes les reclamacions judicials en curs i per les que es vagin interposant, ja que Jutjats i Tribunals disposen ja d’una doctrina jurisprudencial ferma en la que fonamentar les seves resolucions, quedant encara més afeblida la posició defensiva adoptada sistemàticament per Bankia.

És per això que des d’ADVISORIA aconsellem als inversors que encara no hagin instat cap reclamació judicial, a instar-la el més aviat possible i, en tot cas, abans del mes de maig, ja que el criteri del Tribunal Suprem confirma la línia, favorable als interessos dels accionistes, que ja estan seguint la pràctica totalitat de Jutjats i Tribunals.
Contacta'ns per a més informació i assessorament:
93 799 80 90 / advisoriamataro@advisoria.cat
  Assessorament legal a empreses i particulars.
Gestió finacera.
Contractes i estructura salarial.
  Nòmines, convenis i acords.
Dret bancari.
Dret administratiu.
Dret de l'esport.
  Dret hipotecari.
Dret de família.
Inspeccions fiscals davant l'Administració Tributària.
 
Els professionals d'ADVISORIA estem a la disposició de tots vosaltres per a consultar i solventar 
les qüestions d'àmbit jurídic i fiscal. Podeu trucar i demanar dia i hora amb el professional encarregat de cada àrea.

www.advisoria.cat


Donar-se de baixa